Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

Szczegółowy program konferencji - w przygotowaniu

GŁÓWNE TEMATY:

• Aktualne postępy w alergologii
• Alergia na pokarmy i anafilaksja
• Alergiczne nieżyty nosa
• Choroby alergiczne skóry
• Immunoterapia alergenowa
• Leczenie biologiczne w astmie i alergii
• Nadwrażliwość na leki
• Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka
• Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci i dorosłych
• Dyskusje przypadków